Ολες οι Νομοθεσιες στην κατηγορια "Νόμοι"

01

N. 4403_2016 ΦΕΚ 125 Α 7.7.2016

7 Ιουλίου 2016

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις Read more

02

Ν. 1577_1985 ΦΕΚ 210 Α` 18.12.1985

18 Δεκεμβρίου 1985

Γενικός οικοδομικός κανονισμός Κατεβάστε το pdf Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα : • Σκοπός : (άρθ. 1) • Ορισμοί (κοινόχρηστοι χώροι, κοινωφελείς χώροι, δρόμοι, πεζόδρομοι, πλάτος δρόμου, οικοδομικό τετράγωνο, κτίριο, εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο οικισμού ή σχέδιο πόλης ή πολεοδομικό σχέδιο ή πολεοδομική μελέτη, οικοδομική γραμμή ή γραμμή δόμησης, προκήπιο ή πρασιά, όρια οικοδομικού τετραγώνου, γήπεδο, οικόπεδο, όρια οικοπέδου ή γηπέδου, πρόσωπο οικοπέδου ή γηπέδου, οριστική στάθμη εδάφους οικοπέδου ή γηπέδου, κατασκευή, εγκατάσταση, φέρουσα κατασκευή κτηρίου, ειδικά κτήρια, κοινής χρήσης χώροι του κτηρίου, όροφοι, υπόγειο, κάλυψη οικοπέδου, ποσοστό κάλυψης οικοπέδου, συντελεστής δόμησης, συντελεστής κατ΄ όγκο εκμετάλλευσης, υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος, ύψος κτιρίου, μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίου, ημιυπαίθριος χώρος, υπαίθριος χώρος, αίθριο, Read more