Ολες οι Νομοθεσιες στην κατηγορια "Λοιπές Νομοθεσίες"

01

ΘΕΜΑ 10.8.2011

10 Αυγούστου 2011

Απλούστευση της νομοθεσίας σχετικά με την εγκατάσταση , συντήρηση και λειτουργία των Ανελκυστήρων Κατεβάστε το pdf

02

Υ.Α ΔΙΩΡ ΣΦΑΛΜ ΦΕΚ 424 Β 10.3.2009

10 Μαρτίου 2009

Διορθώσεις Σφαλμάτων στην υπ’ αριθμ. Φ9.2/ΟΙΚ. 26425 κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2604/Β’/22_12_2008) Κατεβάστε το pdf ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με το δ.τ «ΚΑΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.», στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κί− νητρο της επιχορήγησης. ………………………………………………. Μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου από την Τ.Ε.Ο. Α.Ε. στο Υ.ΠΕ.ΧΩ. .Ε., σε συνιστώμενες με την πράξη αυτή προσωποπαγείς θέσεις …………………………………………………… Μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου από την Τ.Ε.Ο. Α.Ε. στο Υ.ΠΕ.ΧΩ. .Ε., σε συνιστώμενες με την πράξη αυτή προσωποπαγείς θέσεις …………………………………………………… Υπερωριακή απασχόληση μόνιμου προσωπικού του Λ.Τ. Κεφαλληνίας Α΄ εξαμήνου 2009» Read more

03

Διορθ. Σφ. 2002 ΦΕΚ 781 Β` 25.6.2002

25 Ιουνίου 2002

Διόρθωση σφάλματος στην οικ. 3899/253/Φ.9.2/02, (291/B) «συμπλήρωση των διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων Κατεβάστε το pdf

04

Διορθ. Σφ. 2002 ΦΕΚ 510 Β` 25.4.2002

25 Απριλίου 2002

Διόρθωση σφαλμάτων στην 3899/253/Φ9.2/27-2-02 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων Κατεβάστε το pdf

05

Διορθ. Σφ. 2002 ΦΕΚ 372 Β`26.3.2002

26 Μαρτίου 2002

Διόρθωση σφάλματος στην 3899/253/Φ9.2/27-2-02 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων Κατεβάστε το pdf