Αναγνώριση της δυνατότητας ανάληψης εργασιών ελέγχου ανελκυστήρων

Κατεβάστε το pdf

Τροποποιήθηκε από :
Υ.Α. 30190/654/99, (1936/Β/27.10.99) «Τροποποίηση της απόφασης για την αναγνώριση της δυνατότητας ανάληψης εργασιών ελέγχου ανελκυστήρων»

Comments are closed.