Σύστημα εποπτείας της αγοράς από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Κατεβάστε το pdf

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :
· Σκοπός : (άρθ. 1)
· Σχεδιασμός και οργάνωση της εποπτείας της αγοράς : (άρθ. 2)
· Δραστηριότητες των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ): (άρθ. 3)
· Έλεγχος της εποπτείας της αγοράς : (άρθ. 4)
· Τρόπος άσκησης της φυσικής εποπτείας της αγοράς : (άρθ. 5)
· Ορισμός εργαστηρίων : (άρθ. 6)
· Λήψη περιοριστικών μέτρων : (άρθ. 7)
· Υποχρεώσεις ελεγχομένων : (άρθ. 8)
· Κυρώσεις : (άρθ. 9)

Comments are closed.