Αντικατάσταση της υπ αριθ οικ. 3899/253/Φ9.2 (291/Β/02) κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της υπ αριθ Φ9.2/οικ. 32803/1308 (815/Β/97) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια ανελκυστήρων

Κατεβάστε το pdf

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα
· Γενικές διατάξεις : (άρθ. 1)
· Προπαρασκευαστικές ενέργειες : (άρθ. 2)
· Καταχώρηση ανελκυστήρων : (άρθ. 3)
· Συντήρηση : (άρθ. 4)
· Συνεργεία συντήρησης : (άρθ. 5)
· Υποχρεώσεις συντηρητή : (άρθ. 6)
· Άδεια συνεργείου συντήρησης – Μητρώο : (άρθ. 7)
· Υποχρεώσεις –Δικαιώματα ιδιοκτήτη/διαχειριστή: (άρθ. 8)
· Αναγνωρισμένοι φορείς ελέγχου : (άρθ. 9)
· Περιοδικοί έλεγχοι & δοκιμές : (άρθ. 10)
· Έκτακτοι έλεγχοι – Ατυχήματα : (άρθ. 11)
· Διακοπή λειτουργίας ανελκυστήρα : (άρθ. 12)
· Κυρώσεις : (άρθ. 13)
· Προσφυγές : (άρθ. 14)

Τροποποιήθηκε από :
Υ.Α. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425/08, (2604/Β/22.12.08) «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων»
Υ.Α ΦΑ΄ 9.2 οικ. 14143/720/07, (1111/Β/4.7.07) «Τροποποίηση διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. ΦΑ΄ 9.2/29362/1957/8.12.2005 (1797/Β), όπως
τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση ΦΑ΄ 9.2/7543/403/3.5.2007 (696/Β) περί εγκατάστασης, λειτουργίας και ασφάλειας των ανελκυστήρων»
 Υ.Α. ΦΑ΄9.2/7543/403/07, (696/Β/3.5.07) «Τροποποίηση διατάξεων της υπ αριθμ. Οικ  Φ9.2/29362/1957/9.12.2005 (1797/Β) κοινής υπουργικής απόφασης περί εγκατάστασης, λειτουργίας και ασφάλειας των ανελκυστήρων»
Καταργεί:
Υ.Α. οικ. 3899/253/Φ.9.2/02, (291/Β/8.3.02) «Συμπλήρωση των διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων»

Comments are closed.