Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ανελκυστήρα προσώπων, φορτίων και μικρών φορτίων

Κατεβάστε το pdf

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :
• Εφαρμογή : (άρθ. 1)
• Εγκατάσταση ανελκυστήρων : (§ΙΙ)
• Δικαιολογητικά : (άρθ. 2)
• Άδεια λειτουργίας ανελκυστήρων :(άρθ. 3)
• Συντήρηση ανελκυστήρων : (άρθ. 4)
• Κινητά συνεργεία συντήρησης ανελκυστήρων (άρθ. 5)
• Άδεια συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων (άρθ. 6)
• Αλλαγή συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων (άρθ. 7)
• Μητρώο συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων (άρθ. 8)
• Βιβλίο συντήρησης ανελκυστήρων :(άρθ. 9)
• Επανέλεγχος ανελκυστήρων : (άρθ. 10)
• Διακοπή λειτουργίας ανελκυστήρα :(άρθ. 11)
• Καθορισμός δικαιολογητικών : (άρθ. 12)
• Κυρώσεις : (άρθ. 14)

Τροποποιήθηκε από :
Υ.Α. 18173/1988, (ΦΕΚ 664/Β/9.9.1988) «Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων»

Comments are closed.