Απαραίτητη προϋπόθεση για την Ασφαλή και την Ομαλή λειτουργία ενός Ανελκυστήρα Ατόμων είναι η Τακτική Συντήρηση, όπως ορίζεται από τον νόμο με την περιοδικότητά της.