Π.Δ. 15.10_1931 ΦΕΚ 378Α`4.11_1931

Περί χορηγίας αδειών για την κατασκευή και λειτουργία εν γένει ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων

Καταργήθηκε από το : Π.Δ. 108/2013, (ΦΕΚ 141/Α/12.6.2013)
«Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα»

Κατεβάστε το pfd

Comments are closed.