Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων: Εναρμόνιση της οδηγίας 2000/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ης Μαρτίου 2000 (L 106/3-5-2000 της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων)

Κατεβάστε το pdf

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :
· Κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας : (άρθ. 5-7, παράρτ. ΙV & V)
· Υποσυστήματα : (άρθ. 8-10)
· Εγκαταστάσεις : (άρθ. 11-13)
· Μέτρα διάσωσης : (άρθ. 14-15)
· Αναγνωρισμένοι Οργανισμοί Αξιολόγησης : (άρθ. 16)
· Σήμανση πιστότητας «CE» : (άρθ. 17, παράρτ. IX)
· Υποχρεώσεις ελεγχομένων : (άρθ. 21)
· Ασφάλεια προσώπων : (παράρτ. ΙΙ §2.1)
· Αρχές ασφάλειας : (παράρτ. ΙΙ §2.2)
· Συναρμολόγηση : (παράρτ. ΙΙ §2.5)
· Συστήματα ασφάλειας : (παράρτ. ΙΙ §2.7)
· Συντηρησιμότητα : (παράρτ. ΙΙ §2.8)
· Οχλήσεις : (παράρτ. ΙΙ §2.9)
· Κίνδυνοι πτώσης : (παράρτ. ΙΙ §7.3.2)
· Ανάλυση ασφάλειας : (παράρτ. ΙΙΙ )

Comments are closed.