Επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων ΟΕΕΚ επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας «τεχνικός ανελκυστήρων

Κατεβάστε το pdf

Καταργήθηκε από το :
Π.Δ. 108/2013, (ΦΕΚ 141/Α/12.6.2013) «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα»

Comments are closed.