ΜΕΛΕΤΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ Ο Ιδανικός Ανελκυστήρας είναι αυτός που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες χρήσης του κτηρίου.Η Αρχική εκτίμηση του χώρου , η Μελέτη με προτεραιότητα την χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση, η Πιστοποίηση από αναγνωρισμένο Φορέα και η Καταχώρηση του Ανελκυστήρα στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου αποτελούν κανόνα στις Υπηρεσίες μας .