Εφαρμογή της νομοθεσίας καταχώρησης ανελκυστήρων από τις υπηρεσίες των Δήμων, κατ΄ εφαρμογή της ΚΥΑ οικ. 28425/1245/22.12.08(ΦΕΚ 2604/Β/22.12.2008) για τους ανελκυστήρες

Κατεβάστε το pdf

Comments are closed.