Περί τροποποιήσεως του άρθ. 10 του από 25.5.38 Β.Δ. «περί χορηγήσεως αδειών και πτυχίων επιβλέψεως και
υπηρεσίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Δ΄ Ειδικότητος,ανελκυστήρων κ.λπ.»

Κατεβάστε το pdf

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

  • Βοηθητικό προσωπικό : (άρθ. 1)

Comments are closed.