Όλοι οι Ανελκυστήρες Ατόμων που είναι κατασκευασμένοι πριν από το καλοκαίρι του 1999 υποχρεωτικά πρέπει να Ανακατασκευαστούν και να Πιστοποιηθούν σύμφωνα με την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία . Το Είδος του ανελκυστήρα, το Έτος κατασκευής και η Χρήση του κτηρίου είναι παράγοντες που διαφοροποιούν την Ανακατασκευή σε κάθε Κτήριο και κατά επέκταση το κόστος αυτής.